Tiểu thuyết Mạch Làng là cuốn thứ 8 của tác giả Văn Lừng. Truyện của ông là những câu chuyện hư cấu, tưởng tượng ra, những câu chuyện người làng Việt Xá trong tác phẩm đã khiến nhiều người cứ tưởng đây là câu chuyện có thật. Nhân vật hiển hiện, câu chuyện có giềng mối có dẫn chuyển, y như được bê nguyên xi từ một câu chuyện có thật. Ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện đêm khuya Mạch Làng của tác giả Văn Lừng qua giọng đọc VOV

Nguyễn Tiến  (24/01/2020)

Truyện hay, giọng đọc truyền cảm.

Đoàn Hữu Nam  (17/09/2019)

Truyện viết về làng kháng kỹ, dựng lên một sự đổi mới cả về tâm khảm lẫn thức tế

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe