Tiếng Khóc - Truyện Ngắn Đêm Khuya

Tiếng Khóc - Truyện Ngắn Đêm Khuya

1 người đang nghe

 Lượt nghe: 273

VOV

Nguyễn Văn Thọ

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ vốn là một người lính nên nhiều truyện ngắn viết về chiến tranh của ông không chỉ phong phú về chất liệu hiện thực, mà còn tạo sự ám ảnh, day dứt khôn nguôi về số phận của từng cá nhân đặt trong số phận của từng dân tộc của thời đại

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe