Đường Qua Bản

Đường Qua Bản

1 người đang nghe

 Lượt nghe: 63

VOV

Dương Gia Linh

Khi những người phụ nữ miền xuôi ngày càng có điều kiện hơn để hoàn thiện và khẳng định vị thế của mình trong đời sống xã hội. Thì trên những vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nhiều phụ nữ còn phải cam chịu những tư tưởng lạc hậu. Những câu chuyện về thân phận chịu nhiều thiệt thòi của người phụ nữ vùng cao để lại nhiều ám ảnh với người đọc, người nghe

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe