Ba Mét Trên Cầu Vồng

Ba Mét Trên Cầu Vồng

1 người đang nghe

 Lượt nghe: 749

VOV

Tô Hải Vân

Tác giả Tô Hải Vân là giảng viên, nhà khoa học, từng giư chức Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Viết văn từ rất sớm, ông đã có tập truyện đầu tiên với tiêu đề Chiều Dài Của Một Ngày, được in từ năm 1974. Đề tài mà Tô Hải Vân thường hướng tới là tầng lớp tri thức. Sau một thời gian gián đoạn, ông đã trở lại với văn chương bằng 2 tập truyện ngắn: "Bỗng nhiên có một ngày" và " Bán sách và bán giấy"

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe