Đọc truyện đêm khuya VOV Những truyện ngắn mới: Những ngày xưa trở lại

Đọc truyện đêm khuya VOV Những truyện ngắn mới: Những ngày xưa trở lại

1 người đang nghe

 Lượt nghe: 490

Trần Thuận Lương  (05/02/2020)

Tôi không nhận xét về chuyện mà nhận xét về giọng đọc của Phát thanh viên đọc truyện: Phải nói về nam chỉ có các giọng đọc lão thành như Việt Hùng, Đình Khánh, hà Phương; nữ có Kim Cúc, Hoàng Yến, Tuyết Mai- những giọng đọc "đi cùng năm tháng" với lối kể chuyện truyền cảm ấm áp, đi vào lòng thính giả... Còn những thế hệ về sau (Xin lỗi tôi không muốn nêu tên) thì đọc truyện đúng là... Đọc, Truyện!

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe